Gabinet psychologiczny

Gogolin


Podkontrakt - Ośrodek Zdrowia w Gogolinie
W skład jednostki wchodzą:
1. Poradnia Zdrowia Psychicznego
2. Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

Kontakt:
ul. Strzelecka 20
47 – 320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 174
e-mail: sensimed@wp.pl