Gabinet psychologiczny

USŁUGI PŁATNE

Poradnia Neurologiczna

Poradnia działa w NZOZ SensiMed od roku i świadczy usługi odpłatnie. Jej głównym celem jest diagnostyka, leczenie i kontynuacja terapii poszpitalnej pacjentów z chorobami układu nerwowego. Zapewnia dostęp do badań neuropsychologicznych i diagnostyki neurofizjologicznej. Poradnia współpracuje z ośrodkami klinicznymi na terenie południowej Polski, umożliwiając tym samym diagnostykę wysokospecjalistyczną.

Kontakt:
ul. Judyma 4
47-220 Kędzierzyn – Koźle
Telefon: 77 40 36 370 lub 77 40 36 371