Gabinet psychologiczny


Rodzaj działalności leczniczej:
- Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
- Dzienne szpitalne świadczenia zdrowotne

Zakres udzielanych świdczeń zdrowotnych:
- Opieka dzienna
- Opieka Ammbulatoryjna
- Opieka środowiskowa dzienna


Świadczenia zdrowotne obejmują:
- Psychiatra Dorosłych
- Psychiatra Dzieci i Młodzieży
- Leczenie uzależnień
- Leczenie środowiskowe

DOKUMENTACJA MEDYCZNA UDOSTĘPNIANA JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE

Zapraszamy do nowo otwartego centrum diagnostyki ultrasonograficznej BLUREJ z siedzibą w Opolu Badania USG w Opolu, UDP tętnic i żył - kliknij i dowiedz się więcej...