Gabinet psychologiczny

Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i WspółuzależnionychPoradnia obejmuje opieką psychoterapeutyczną osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione. Oferta Programu Psychoterapii Uzależnienia od alkoholu obejmuje:
 • Psychoterapia Indywidualna
  • Diagnoza nozologiczna
  • Diagnoza problemowa
  • Konsultacje psychiatryczne
  • Badania psychologiczne
  • Motywowanie do terapii
  • Konstruowanie i monitorowanie OPT
  • Rozwiązywanie problemów osobistych
 • Psychoterapia Grupowa w Przychodni


Program Intensywny- po przeprowadzeniu diagnozy i zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia rozpoczyna się praca na w/w poziomie w grupach otwartych.

Grupa Edukacyjna
Grupa Przewodnik
Grupa After – Care
Grupa Pogłębiona

Poradnia w swojej ofercie uwzględnia potrzeby terapeutyczne osób żyjących w związku z osobami uzależnionymi. Prowadzimy Grupę Terapeutyczną dla osób współuzależnionych oraz psychoterapię indywidualną.

Równocześnie udzielamy pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy, borykającym się z problemami wynikającymi z faktu dorastania w rodzinach alkoholowych- DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Kwalifikacja do udziału w terapii grupowej każdorazowo dokonywana jest przez terapeute w poradni.

Współpracujemy z wojewódzkimi ośrodkami terapii uzależnień i współuzależnienia, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, przedstawicielami sądów i opieki społecznej.