Gabinet psychologiczny

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu


Oferta oddziału skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu, pozostających w własnym środowisku, wymagających intensywnych i systematycznych oddziaływań terapeutycznych dla utrzymania abstynencji i powrotu do trzeźwego funkcjonowania i realizacji ról i zadań życiowych.
Pacjentami naszego oddziału są osoby które ukończyły 18 r.ż. i utrzymują abstynencję od minimum tygodnia. Praca z pacjentem oparta jest o pracę w grupie terapeutycznej oraz indywidualną terapię uwzględniającą w swoim przebiegu tworzenie i realizację Osobistych Planów Terapii. Przyjęcie pacjenta do leczenia oraz zawarcie kontraktu odbywa sie na mocy uzyskanego przez pacjenta skierowania od lekarza psychiatry, przy zachowaniu zasad życzliwości i zrozumienia dla psychologicznych trudności pacjenta, jasności informacji o zasadach i formach leczenia, możliwości najszybszego przyjęcia do programu terapeutycznego. Po zakończeniu 8 tygodniowego cyklu terapii pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia na poziomie pogłębionym w ramach oferty Poradni Uzależnień wchodzącej w struktury NZOZ SensiMed.