Gabinet psychologiczny

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży


Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież od 1 do 18 rż. Oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz leczenie ambulatoryjne chorób i zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i okresu adolescencji. Oferta poradni obejmuje profesjonalną psychoterapię indywidualną i farmakoterapię. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych wczesnodziecięcych. Skierowanie do lekarza psychiatry nie jest wymagane. Jako placówka z wieloletnim stażem współpracujemy z innymi placówkami opieki zdrowotnej oraz pedagogami szkolnymi na terenie miasta.