Gabinet psychologiczny

Poradnia Zdrowia Psychicznego


Poradnia zapewnia ambulatoryjną opiekę psychiatryczną, diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz psychoterapię. Współpracuje z pozostałymi jednostkami wchodzącymi w skład NZOZ SensiMed tworząc możliwość kontynuacji leczenia zgodnie ofertą usług. Skierowanie do lekarza psychiatry nie jest wymagane. Zespół terapeutyczno-leczniczy poradni tworzy wykwalifikowany personel medyczny.