Gabinet psychologiczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny


Oferta terapeutyczna skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi przebywających we własnym środowisku, którzy odbyli leczenie w oddziale stacjonarnym lub dziennym psychiatrycznym, jednak nadal wymagają intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych dla utrwalenia procesu readaptacji społecznej. Oferta skierowana jest do pacjentów z deficytami umiejętności społecznych, wymagającymi poprawy w zakresie kompetencji społecznych i zaradności życiowej. Pobyt w oddziale tworzy warunki niezbędne do skutecznej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami funkcjonowania społecznego.

Celem oddziału jest leczenie osób powyżej 18 r.ż cierpiących na zaburzenia psychiczne, w tym organiczne zaburzenia psychiczne, schizofrenię, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia nastroju, całościowe zaburzenia rozwoju.


Cele Rehabilitacji:

 • poprawa stanu psychicznego,
 • redukcja objawów i zachowań objawowych,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • optymalizacja leczenia podtrzymującego,
 • poprawa współpracy we własnym leczeniu,
 • poprawa funkcjonowania społecznego, zaradności życiowej (z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej pacjenta),
 • poprawa samooceny,
 • aktywizacja i pomoc w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej

Sposoby oddziaływań:

 • pełna opieka lekarsko - pielęgniarska, pakiet badań laboratoryjnych, konsultacje specjalistyczne,
 • postępowanie diagnostyczne psychiatryczne,
 • badanie metodami psychologicznymi,
 • specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w zakresie optymalnej farmakoterapii podtrzymującej,
 • oddziaływania terapeutyczne i psychoterapeutyczne w grupie i indywidualnie,
 • treningi
 • formy terapii zajęciowej - zajęcia organizują również sami pacjenci, proponowanym dniem aktywności własnej jest czwartek

Pacjenci mogą kontynuować leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego